Ohlášky

v týdnu od 21.04.2019 do 28.04.2019

Dne

Liturgická slavnost

hod.

úmysl

 

neděle 21. 4.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

7.30

Za † Miloslava Romana, rodiče Romanovy, Boží požehnání s prosbou o ochranu Panny Marie                    V 15

 

 Boží hod velikonoční 

10.00

Za farníky

pondělí

pondělí velikonoční

7.30

Za † dárce mešních fundací

22. 4.

 

10.00

Za † dárce mešních fundací

úterý 23. 4.

úterý velikonoční

18.00

Na na přímluvu Panny Marie a ke cti sv. Josefa za dar zdraví, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu a za celou † rodinu

středa 24. 4. 

středa velikonoční

18.00

Za nemocné a za ty, kdo o ně pečují

čtvrtek  25. 4. 

čtvrtek velikonoční

18.00

Za kněze a kněžská povolání

                                         MM

pátek 26. 4.

pátek velikonoční

18.00

Za † Josefa Hruboše, syna Pavla a celou † rodinu Hrubošovu a Zálešákovu, a za duše v očistci                                               H 186

sobota

sobota velikonoční

14.00

Pohřeb † paní Jaroslavy Sovišové

27. 4.


Veletiny 18.00

Za pomoc při potížích seniorského věku za dar zdraví a pevné víry pro celou farnost

neděle

2. neděle velikonoční

7.30

Za živé a † členky Živého růžence

28. 4.

 neděle Božího milosrdenství 

10.00

Za živé a † hasiče z farnosti ke cti sv. Floriána 


Biblická hodina v úterý se nekoná.


Pietní vzpomínka u pomníku padlých při osvobozování našeho kraje v době II. světové války je ve středu 24.04.2019 po večerní mši sv. 


Náboženství pro II. stupeň ve středu odpadá.


Setkání dětí před 1. sv. přijímáním je ve čtvrtek v kostele půl hodiny přede mší sv. tedy v 17.30h


Mše sv. ve Veletinách je v sobotu v 18.00h

  Prosím čekejte...