Ohlášky

v týdnu od 08.12.2019 do 15.12.2019

Dne

Liturgická slavnost

hod.

úmysl

neděle 

2. neděle adventní

7.30

Za † Marii Chvílovou a příbuzné  

                          D 179

8.12.

 

10.00

Za farníky

pondělí 9.12.

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

17.30

Na poděkování

úterý 10.12.

Rorátní mše sv.

6.15

Za † rodiče z obou stran a Boží požehnání živé rodině                                         V 43

středa 11.12.

Sv. Damasa I., papeže

17.30

Za † Jaroslava Juráka, dvoje rodiče, Anežku Grašovou, † kněze a duše v očistci 

                                                          D 169

čtvrtek 12.12.

Panny Marie Guadalupské

17.30

Za † Ondřeje Tihelku, Ludmilu a Rudolfa Maňáskovy, duše v oč. a živou rodinu H 251

pátek 13.12.

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

17.30

Za † Miloslava Holuba a rodiče, za † rodiče Ondrůškovy a ochranu Boží pro živou rodinu 

                                                         H 258

sobota

Památka sv. Jana od Kř., 

14.00

Vánoční svátost smíření

14.12.

kněze a učitele církve

Veletiny 17.30

Za † Libuši Schmidtovou a živou rodinu

                                                             V 144

neděle 

3. neděle adventní

7.30

volný úmysl

15.12.

 

10.00

Za farníky


Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu slavená 8.12. se letos překládá na pondělí. Z toho důvodu rorátní mše sv. ráno nebude, ale v obvyklý čas večer v 17.30h. Slavnost je tzv. doporučeným svátkem, je vhodné v tento den účastnit se mše sv. 


Biblická hodina je taktéž mimořádně v pondělí po mši sv.


Ranní rorátní mše sv. je tento týden v úterý v 6.15h. Děti mají připravenou snídani na faře.


Náboženství na faře ve středu bude.


Společná svátost smíření před vánočními svátky je v sobotu 14.12. ve farním kostele od 14.00h


Ještě pro připomenutí v sobotu večerní mše sv. v kapli ve Veletinách s platností na neděli.


Mladí jsou zváni na studentskou mši sv. v sobotu do Vlčnova. Viz plakátky na nástěnkách i na webech farnosti a děkanátu.

  Prosím čekejte...