Ohlášky

v týdnu od 20.10.2019 do 27.10.2019

Dne

Liturgická slavnost

hod.

úmysl

neděle

29. neděle v mezidobí  

7.30

Za misie

20.10.

   misijní ne­děle

10.00

Za † Vladislava Švestku, † rodinu Buršovu a duše v očistci                 L 81

pondělí 1.10.

Bl. Karla Rakouského

– –

 

úterý 22.10.

Sv. Jana Pavla II., papeže

18.00

Za † Antonína Vavřiníka a duše v očistci

                                                      H 205

středa 23.10.

Sv. Jana Kapistránského, kněze

18.00

Za † Josefa Koníčka a manželku, sestru Ludmilu, bratra Miroslava, dvoje rodiče, Anežku Daňkovou a manžela    V 115

čtvrtek 24.10.

Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

18.00

Za † manžela a † rodiče z obou stran, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu                                     ­D 23

pátek 25. 10.

 

18.00

Za † Oldřicha Javora, manželku Marii, Tomáše Javora, Jarmilu Malinovou, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu

sobota 26.10.

 

18.00

Za všechny hospodyně z farnosti

neděle 

Slavnost

7.30

Za živé a † členky živého růžence

27.10.

Výročí posvěcení kostela hody 

9.00

Za chasu a mládež z farnosti


Biblická hodina je v úterý po večerní mši sv.


Schůze ekonomické rady je ve středu 23.10.2019 v 19.45h na faře.


Změna pořadu bohoslužeb. V sobotu 26.10.2019 není mše sv. ráno, ale až večer s platností na neděli. V neděli 27.10.2019 hrubá mše sv. je už v 9.00h. Ke slavení toto hodové mše sv. přijal pozvání rektor kněžského seminaře v Olomouci P. Pavel Stuška.


Zveme děvčata, ale i chlapce do chrámové schóly. V kostele na stolku pod kůrem jsou přihlášky i další informace. Schóla je vhodná pro děti, které už byly u 1. sv. přijímání.


Upozornění na duchovní obnovu pro mladé v děkanátu. Je pozván populární kněz, pedagog, a spisovatel P. Marek Orko Vácha. Podrobnosti na nástěnkách a na webu farnosti.


V hradčovském zpravodaji byl zveřejněn obsáhlý článek o 200. výročí založení farnosti Kátlovce. Kromě víkendových oslav byla v Kátlovcích ještě ve středu přesně v den výročí slavná večerní mš sv., na které kázal místní rodák P. Marian Uváček. Hradčovický duchovní správce byl pozván a jménem svým i své farnosti vyřídil pozdrav a přání všem kátlovským k jejich jubileu.

  Prosím čekejte...