Ohlášky

v týdnu od 23.02.2020 do 01.03.2020

Dne

Liturgická slavnost

hod.

úmysl

neděle

7. neděle v mezidobí

7.30

Za živé a † členy a členky Živého růžence

23. 2.

 

10.00

Za farníky

pondělí 24. 2.

 

– –

 

úterý 25. 2.

 

17.30

Za † Ladislava Slováčka, jeho rodiče a rodiče Koníčkovy                        D 33

středa 26. 2.

POPELEČNÍ STŘEDA

17.30

Za † Ondřeje Tihelku, prarodiče, duše v očistci a ochranu Boží pro celou živou rodinu                                 H 251

čtvrtek 27. 2.

 

17.30

Za † rodiče Potrusilovy, živou rodinu a duše v očistci                                                 ­H 124

pátek 28. 2. 

 

17.30

Za † Vladimíra a Marii Ševčíkovy a Boží požehnání pro živou rodinu                 ­H 53

sobota 29. 2.

 

Veletiny 17.30

volný úmysl

neděle

1. neděle postní

7.30

Za † Stanislava Matěje a Miloslava Michalčíka, a dar zdraví pro celou rodinu                                           D 166

1. 3.

 

10.00

Za farníky

 

 

14.00

Pobožnost křížové cesty


Biblická hodina je v úterý po večerní mši sv.


Svátostina Popelce se bude udělovat na Popeleční středu při večerní mši sv., ve Veletinách v sobotu při mši sv. a o 1. neděli postní na obou mších sv.


Pobožnosti křížové cesty budou každou postní neděli a na Květnou neděli vždy ve 14.00h odpoledne.


Popeleční středou začína DOBA POSTNÍ. Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Také ti, kdo v této době přijímají svátost manželství, mají pamatovat na vážný ráz této liturgické doby.


Popeleční středa je dnem přísného postu. Půst zdržnlivosti od masa je závazný pro katolíka od 14 let; půst újmy od množství jídla od 18 do 60 let.

  Prosím čekejte...