Ohlášky

v týdnu od 23.06.2019 do 30.06.2019

Dne

Liturgická slavnost

hod.

úmysl

neděle

Slavnost

Těla a Krve Páně

7.30

Za † dobrodince kostela (fundátory)

23. 6.

* průvod Božího Těla*

9.00

Za † a živé „pětasedmdesátníky“ z farnosti

pondělí

24. 6.

Slavnost

Narození sv. Ja­na Křtitele

18.00

Za † Markétu Malinovou a dar zdraví pro živou rodinu

                                      H 284

úterý

25. 6.

 

16.00

Pohřeb † paní Růženy Bolhové

středa

26. 6.

 

18.00

volný úmysl

čtvrtek

27. 6.

Sv. Cyrila Alexandrijského,

biskupa a učitele církve

18.00

Za † Josefa Romana, Karla Romana a jejich rodiče                                                        L 51

pátek

28.  6.

Slavnost

Nejsvětějšího Srdce Je­žíšova

 adorační den farnosti

18.00

Za † rodiče Josefa a Bohumilu Šrámkovy, Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu 

                                                            D 153

sobota

29. 6.

Slavnost

sv. Petra a Pa­vla, apoštolů

7.00

volný úmysl

neděle

13. neděle v mezidobí

7.30

Za živé a † členky společenství Živého růžence

30. 6.

 

10.00

Za † a živé „osmdesátníky a starší“ z farnosti


Změna pořadu bohoslužeb: v pondělí 24.06.2019 je zde mimořádně večerní mše sv.


V úterý je pohřeb paní Bolhové. Večerní mše sv. ani biblická hodina se nekoná.


Biblické hodiny budou pokračovat po prázdninách v novém školním roce.


Tradiční táborák na faře k ukončení školního roku je ve čtvrtek po večerní mši sv.


V pátek 28.06.2019 je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Tento pátek není postním dnem. Letos na tento den připadne adorační den farnosti. Nejsvětější Svátost je vystavena od 8.00h. 


Triduum společenství „Modlitby matek“:


pátek


po večerní mši sv.


sobota


16.00h


neděle


18.00h


V sobotu je Slavnost Petra a Pavla. Je to doporučený svátek. Mše sv. ve Veletinách se nekoná, ve farním kostele však je ranní mše sv. v 7.00h


Příští neděli je slib a tím i představení členů nově ustanovené pastorační rady. Ustavující schůze je tentýž den večer v 19.00h na faře.


Ekonomická rada farnosti bude ustavena následně po první schůzi nové Pastorační rady.


Pouť na Skalku u Trenčína a Skalní sanktuárium Božího milosrdenství na hoře Butkov u Ladců uspořádáme v sobotu 13.07.2019. 

V kostele pod kůrem je seznam k přihlášení. Cena zájezdu 200,– Kč za osobu.

  Prosím čekejte...