Ohlášky

v týdnu od 17.02.2019 do 24.02.2019

Dne

Liturgická slavnost

hod.

úmysl

neděle

6. neděle v mezidobí

7.30

Za † dárce mešních fundací

17. 2.

 

10.00

Za farníky

pondělí 18. 2.

 

– –

 

úterý 19. 2.

 

17.30

Za † rodiče Šobáňovy, poděkování za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu   H 97

středa 20. 2.

 

17.30

Za † Hanu Kolískovou

                                                H 97

čtvrtek 21. 2.

Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve

17.30

Za kněze a kněžská povolání  „MM“

pátek  22. 2.

Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

17.30

Za † Martu Poláškovou, dvoje rodiče a dar zdraví pro živou rodinu          H 237

sobota 23. 2.

Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

Veletiny 17.30

Za † rodiče a prarodiče Vlkovy, dva bratry a za duše v očistci                 V 200

neděle

7. neděle v mezidobí

7.30

Za živé † a  členky živého růžence

24. 2.

 

10.00

Za farníky


Biblická hodina je v úterý po večerní mši sv. na FAŘE!


Pomazání nemocných ve Veletinách bude udělováno v sobotu 23.02.2019. Od­poledne při návštěvách nemocných v domácí péči, večer v 17.30h při mši sv. těm, kteří se přihlásili.


Příští neděli se nebude před hrubou mší sv. zpovídat. Duch správce zastupuje v Prakšicích.

  Prosím čekejte...