Příprava na 1. svaté přijímání

Milé děti, milí rodiče.

Děkuji Vám, že jste se poctivě snažili a účastnili on-line kurzu i našich několika předprázdninových setkání. Při ukončení školního roku dostanete ve škole nejen vysvědčení za učivo třetí třídy, ale také vysvědčení z účasti ve vyučování náboženství.

Přeji Vám pěkné prázdniny. Nezapomínejte děkovat Pánu Bohu každou neděli v kostele (i na dovolené s rodiči). Uvidíme se ihned po prázdninách – asi opět ve čtvrte 3. září.

P. Vojtěch Daněk

  Prosím čekejte...