Příprava – 2. lekce

Video 2. lekce – Návrat k milujícímu otci – je

zde!

Milí rodiče,

děkuji Vám, že si najdete čas, abyste se sami seznámili a pak spolu s Vaším „Frantíkem“ či „Alenkou“ si popovídali o tom, jak se projevuje Boží láska k nám. Schopnost a pohotovost odpouštět je jednou z důležitých stránek křesťanského života.  Asi by bylo vhodné popovídat si také o tom, že křesťan je povinen odpusti především tehdy, když je o to požádán. Vždyť nebeský Otec odpustí všechno, co ve svátosti smíření vyznáme a pak Ho poprosíme. Ale musíme požádat, poprosit!

Zjistil jsem také, že děti v mezilidských a rodinných vztazích poznají, že udělaly chybu, rády by ji napravily, ale neumějí se omluvit. Nemají „nacvičené“ jak to říci. Tedy další téma, které je možné probrat.

K této láskyplné službě Vašemu dítěti žehná

P. Vojtěch

  Prosím čekejte...