Příprava – 3. lekce

Milí rodiče,

P. Jan ve videolekci pěkně vysvětluje průběh této důležité svátosti. Sám bych chtěl zdůraznit, že první svatá zpověď je pro děti velmi působivý zážitek a nesmírně záleží na tom, s jakými pocity a emocemi projdou touto svátostnou branou. Jistě mi dáte za pravdu, že kontakt s žáčkem přes video postrádá onen osobní rozměr, který je právě u této svátosti tak důležitý. Chtěl bych Vás ubezpečit, že mi velmi záleží na tom dětem sv. zpověď přiblížit tak, aby se na ni těšili. Zatím se mi to podle odezvy jak od dětí tak jejich rodičů dařilo. Za to Bohu dík! Proto, až to situace dovolí, projdu s dětmi tutéž látku, způsobem trošku odlišným, poněvadž budu s nimi v osobním kontaktu.

Nicméně připravte dětem pomůcky, které jsou zde ke stažení, sledujte s nimi celé video, pomožte jim, bude-li třeba a pak  zavzpomínejte na to, jaká byla Vaše první sv. zpověď. Jestli jste sami měli tenkrát nějaké obavy, před dětmi se o nich příliš nezmiňujte. Raději zdůrazněte radost, že jste po sv. zpovědi měli konečně čisté srdce.

Pomůcky nejprve stáhněte a ke sledování videa připravte. Skládačku je třeba dětem vystřihnout.

Soubor s názvem „Naše příprava“ nesouvisí s videolekcí, ale je určen k setkání se mnou.  Nutno vytisknout na papí A4, rozstříhat a vytvořit z něj malou brožurku.

P. Vojtěch

  Prosím čekejte...