Příprava – 4. lekce

Milí rodiče,

tato lekce má dětem přiblížit posvátný postor kostela. Pokud zvídavější z Vás postřehli, že katechetické centrum nabízí pracovní list jinak uspořádaný, je to proto, že jsem získal tuto pomůckut přímo od autora P. Jana. Jeví se mi praktičtější.

K probírané látce by snad bylo užitečné zajít s dětmi do našeho kostela a třeba i s vyplněným pracovním listem a podívat se jak je to u nás uspořádané.

Nejprve se pokloníme Pánu Ježíši ve svatostánku (upozornit na věční světlo) a pak, když si vše prohlédneme, říci mu svými slovy, jak se na něho těšíme.

Bude to sice jen přes mříž předsíně, ale naše modlitba může obsahovat také prosbu, aby se mříž co nejdříve zase otevřela.

P. Vojtěch

  Prosím čekejte...