Příprava – 5. lekce

Milí rodiče,

můžeme pokračovat v přípravě, kterou sestavuje P. Jan ve spolupráci s katechetickým centrem v Olomouci.

Skutečně něco neodkladného způsobilo zpoždění. Pracovníci KC posílají svou omluvu.

Tedy k dnešní lekci: je o modlitbě a mši sv. Modlitba by měla provázet i Vaše společné probírání látky. Je velmi užitečné ukázat dětem a vést je k tomu, aby také ony dovedly Pánu upřímně říci, jak ho mají rády, za co mu jsou vděčné. Modlitba vlastními slovy by hlavně v domácím prostředí měla převládat. Tím ovšem nechci tvrdit, že by děti neměly znát ty základní – modlitbu Páně, Zdrávas Maria, Anděle Boží, Zdrávas Královno. Mohu Vás ujistit, že ve škole v hodinách náboženství při výuce se už tato znalost předpokládá. A vidím, že ne každý školák by v této znalosti obstál.

Neučit se modlitby jako básničku, ale společnou recitací doma před křížem je  vtisknout do paměti [dětem a možná i sobě :-)]. To je ten správný způsob.

Pater Jan probírá také mši sv. Ať si děti z jeho výkladu odnesou co nejvíce. Můj způsob vysvětlování se trošku liší, ale určitě se v září v kostele k tématu ještě dostaneme.

Pracovní list má celkem čtyři strany. Vytiskněte je dětem ještě před probíráním látky.

P. Vojtěch

  Prosím čekejte...