Příprava – 6. lekce

Milí rodiče,

P. Jan se dostal v probírané látce k tomu podstatnému – k Eucharistii samotné. Měl bych na Vás jednu snažnou prosbu. Jistě se bude Váš rozhovor s dětmi stáčet na téma prvního svatého přijímání stále častěji, s tím jak se bude blížit jeho termín. Dbejte, prosím, na to, aby se u Vás doma nehovořilo o Eucharistii jako o „přímání“ o hostii. Důsledně používejte obraty jako: „až poprvé přijmeš Pána Ježíše (ne Ježíška), až  Tě Pán Ježíš spolu se spolužáky pozve poprvé ke svému stolu“ apod. aby děti žili v očekávání, že nepřijmou, byť slavnostně, něco, ale že se setkají s Někým živým, skutečným, kdo je má nekonečně rád a kterého znají z každého pohledu na kříž nabo v kostele na svatostánek. Že budou nastrojení do kroje případně některá děvčátka jako družičky (princezničky), aby děti věděly, že tak chtějí zase především Pánu Ježíši ukázat, jak si té chvíle setkání s ním cení, jak slavnostní to je pro ně okamžik. Sami zavzpomínejte na ten den a dětem ukažte fotografie, které z té události možná ještě máte.

Je třeba mít stále na mysli, že v tomto období se v mysli dětí vytváří postoj k Eucharistii, který je bude provázet možná po celý život. Ať je to postoj pravdivý, který zase ony předají další generaci.

P. Vojtěch

  Prosím čekejte...