Příprava – 7. lekce

Milí rodiče,

s dětmi jsem během školního roku probíral jednotlivá přikázání desatera. Vysvětlovali jsme si, co od nás Pán čeká a co se mu nelíbí. Informací velké množství, nemůžeme předpokládat, že by si je děti na „jeden šup“ zapamatovali. V dnešní lekci P. Jan názorně předvedl, jakým způsobem se můžeme s dětmi bavit o tom, co je hřích. Jak nás hřích mrzačí (př. ruce dělající zlo, jsou vlastně duchovně ochrnuté). Jak důležité je mít rád. Jak nás chce mít Pán zdravé i na duchu. Jak hygiena těla prospívá tělu stejně jako hygiena duše udržuje zdravou duši. Je dobré dětem také připomínat, že hřích – nemoc duše – nese s sebou i smutek. A jak je dobré, když máme radost ze života, radost z toho, že se Bohu líbíme a děláme tak radost i Jemu.

P. Vojtěch

  Prosím čekejte...