Příprava – 8. lekce

Milí rodiče,

katechetické centrum v Olomouci slibovalo sedm katechezí, ale máme tu ještě osmou lekci.

Úcta k Matce Boží Panně Marii je důležitou součástí našeho života s Bohem. Myslím, že P. Jan i nám dospělým docela trefně přiblížil její význam.

S Jakubem rozebral vlastnosti Matky Boží podle toho, co o ní svědčí evangelia.  Protože je mezi Pannou Marií a Bohem tak vřelý a intimní vztah, projevuj se to v jejím životě vlastnostmi pro náš svět tak potřebnými. Nebojácnost, jistota při rozhodování, že pravé dobro ukazuje vždy k Bohu, nezávislost na tom, „co řeknou lidi“. Takto by měli děti pochopit, proč je nám Panna Maria vzorem potřebným i pro náš život.

Takže video-příspěvek k naší přípravě na 1. svaté přijímání je u konce.

Okolnosti nasvědčují tomu, že ve farnosti si budeme moci dovolit slavit veřejně nedělní bohoslužby už 31. května o Slavnosti Seslání Ducha Svatého. Těším se na Vás i na děti.

P. Vojtěch

  Prosím čekejte...