Historie

Sem napište text

Farnost

V průběhu let patřily vesnice dnešní farnosti k několika kostelům, byly přifařeny střídavě k Vlčnovu a Uherskému Brodu, v době sporů mezi vrchností a konzistoří byl kostel v Hradčovicích dokonce filiálním k farnímu kostelu v Šumicích.

1755 občané žádají omouckého biskupa o samostatnou duchovní správu v Hradčovicích.

1756 – 9. září zřízena duchovní správa v Hradčovicích jako „kaplanská lokalie“.

Prvním lokálním kaplanem s platností od 1. ledna 1756 jmenován Jan Vrba z Mladotic († 1762)


1784 zřízena samostatná duchovní správa – kuracie,

1877 za faráře Floriána Němce (1877 – 1901) Zbudována škola v Hradčovicích a kaple sv. Cyrila a Metoděje ve Veletinách.

1898 – 28. června generální vizitaci Mons.Teodorem Kohnem, arcibiskupem olomouckým

1901–1909 za P. Jana Hykla, rodáka ze Štramberka, opraveny varhany firmou Přeček z Kroměříže s obnovena výmalba kostela.

1905 požehnána socha Božského srdce Páně a posvěceny dva zvony – Sanctissimi Cordis Jesu (Nejsvětějšího Srdce Ježíšova) a Matris Misericordiae (Matky Milosrdenství),

1916 zvony rekvírovány pro válečné účely


1924 posvěceny nové zvony sv. Antonín, sv. Jan Křtitel a sv. Josef, dar manželů Antonína a Anny Nedělových z Drslavic a jejich syna Josefa a manželů Jana a Anny Javorových z Veletin, odlila firma Richard Herolt z Chomutova, světitel: Mons. Jaroslav Hlobil, děkan uherskobrodský

1927 na hřbitově u kostela zbudován pomník obětí 1. světové vály

1936 obnovena fasáda kostela

1941 obnovena střešní vazba a krytina

1942 zrekvírovány kostelní zvony pro válečné účely

1956 – 8. července pořízeny nové zvony; velký zvon – s nápisem „Maria, královno nebe a pomocnice křesťanů, oroduj za nás“ a malý s nápisem „Sv. Antoníne, patrone ztracených, oroduj za nás.“


Farní kostel

První písemná zpráva o hradčovském kostele je z roku <span style=„font-family:"Calibri“,sans-serif; Times New Roman"; a samotný kostel pochází patrně z 13. století.

Při opravě fasády v r. 1936 byla zmapována Dr. Karlem Svobodou z Památkového úřadu v Brně čtyři stavební období,

nejstarší je z počátku 13. století,

druhé je z let 1320 –1330,

třetí spadá do konce 15. století, kdy byla navýšena původní stavba a přistavěny boční kaple.

Poslední stavební úpravy proběhly kolem roku 1670. kdy byla vystavěna věž.

Kněží pocházející z hradčovské farnosti:

Msgre Alois Žáček (*1859 †1928) Drslavice, o: 5. 7. 1884

František Hamrala (*1908 †1958) Lhotka, o: 1933

František Válek (*1913 †1974) Lhotka, o: 1938

Josef Buráň SJ (*1913 †1942) Hradčovice, o: 1942

František Javor (*1916 †1989) Lhotka, o: 1950

František Koníček (*1922 †1981) Drslavice, o: 1950

Jan Zemánek CSsR (*1925) Drslavice, o: 1949

Pavel Stuška (*1979) Lhotka, o: 25. 6. 2005

 

o: datum ordinace (kněžského svěcení)

SJ – Societas Jesu (Tovaryšstvo Ježíšovo – Jezuité)

CSsR – Congregatio Sanctissimi Redemptoris

(Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – Redemptoristé)

Posloupnost duchovních správců


V letech 1666 – 1678 spravuje farnost P. Václav Halámek, farář ve Vlčnově

P. Matěj Svoboda (1683 – 1705) taktéž farář ve Vlčnově

Dekretem z 9. září 1756 byla zřízena duchovní správa v Hradčovicích jako „kaplanská lokálie“

P. Jan Vrba z Mladotic, lokální kaplan (1756 – † 1762)

P. Václav Ostrezy (1762 – † 1772)

P. František Schlosser (1772 – 1777)

v roce 1784 zřízena samostatná duchovní správa – kuracie,

P. Mathias Weselý (1777 – 1794) prvním hradčovským farářem. 

P. František Wagner (1794 – 1802),

P. Josef Scholz (1803 – 1816)

P. Jan Jančík (1816 – 1842)

P. Jan Vojtěch (1843 – 1858)

P. Josef Blažek (1858 – 1865)

P. Ondřej Brázdil (1865 – 1872)

P. František Petráš (1873 – 1877)

P. Florián Němec (1877 – 1901)

P. František Mikolájek (1898 – 1901 , kaplan)

P. Jan Hykel, rodák ze Štramberka. (1901 – 1909) 

P. Dominik Doležel (1909 – 1923)

kaplani:

P. Ignác Kment 1910 – 1914,

P. Emanuel Kovář 1914 – 1919

P. František Šmíd 1919 – 1923


ThDr. Arnošt Dostál (1923 –1935) 


kaplani

P. František Řehák 1923 –1927

P. Oldřich Hrbatý 1933 – 1934

P. Jindřich Koželuha (1935 – 1955)

kaplani

P. Jan Dubský 1934 – 1935

P. Josef Hradilík 1939 –1940

P. Zdeněk Bordovský 1954 – 1955


P. Vladimír Růčka (1955–1959) (odsouzen komunistickým režimem k 10 letům vězení) 

P. Stanislav Trnavský (1959–1977)

P. Ludvík Matucha, provizor (1977)

P. Antonín Škabraha (1977 –2006)

P. František Král, děkan – správcem z Uh. Brodu 

P. Pavel Vichlenda (2007–2010)

P. Antonín Kupka (2010–2013)

P. Zdeněk Gerhard Klimeš (2013–2017)

P. Vojtěch Daněk (2017 – 2021)

P. Jaroslav Kapuš – správcem z Prakšic (2021 –
 

  Prosím čekejte...