Žádost o křest

O křest dítěte žádají jeho rodiče.

Řádný křest se uděluje ve farním kostele podle místa trvalého bydliště rodičů.

Alespoň jeden z rodičů se osobně dostaví do farní kanceláře s rodným listem dítěte.

Doporučuje se tuto první schůzku dohodnout telefonicky.

Termín křtu se dohodne až při pohovoru s knězem.

Předpokládá se, že rodiče mají platně uzavřený církevní sňatek. Není-li tomu tak, neznamená to, že by křest nebyl možný.

Řešení takové situace vyplyne z osobního pohovoru.

 

Není možné křtít:

dítě s trvalým bydlištěm v jiné farnosti

jinde než ve farním kostele

když jsou oba rodiče nepokřtěni.

 

Kmotr by měl v ideálním případě splňovat tyto podmínky:

věřící katolík, který svou víru praktikuje

ve věku nejméně 16ti let

biřmovaný, pokud ženatý (vdaná) pak církevní formou.

Kmotři mohou být i dva – v tom případě muž a žena (nemusejí to být manželé).

 

Pro samotný obřad křtu je třeba obstarat křestní svíci a bílou křestní roušku.

Bývá zvykem na roušku vyšít křestní jméno dítěte a datum křtu.

  Prosím čekejte...