Církevní sňatek

platně uzavírají muž a žena, oba pokřtění katolíci, svobodní.

V případě, že jeden z nich je nepokřtěn, jiného vyznání nebo rozvedený po občanském sňatku, 

lze za určitých podmínek žádat cestou farní kanceláře o povolení arcibiskupa.


Žadatelé si stanoví termín svatby tak, aby o sňatek požádali nejméně půl roku dopředu. 

Delší termín je vítán.


Do farní kanceláře se poprvé dostaví oba společně s občanským průkazem.

Ostatní náležitosti a kroky už projednávají osobně.
 

  Prosím čekejte...