Církevní pohřeb

Sjednání církevního pohřbu

 

Poslední rozloučení se sjednává za předpokladu, že zesnulý je pokřtěný katolík.

Pozůstalí nechť navštíví neprodleně farní kancelář, a to dříve než pohřební službu, 

aby mohl být stanoven termín pohřbu v souladu s jinými aktivitami duchovní služby farnosti. 


Pro jednání s farním úřadem není třeba žádných dokladů po zesnulém. 

Ohledací list s náležitostmi dodá přímo farnímu úřadu pohřební služba.

  Prosím čekejte...