Svátost smíření

Ke svátosti smíření lze ve farnosti přistoupit pravidelně půl hodiny před začátkem každé mše sv. 

Pokud větší počet zájemců neumožní posloužit všem, pokračuje se v udílení svátosti po skončení bohoslužeb.


Dvakrát do roka (v adventu a postě) pořádá se ve farnosti tzv. „hromadná zpověď" za účasti cizích zpovědníků.

Čas konání je vždy dopředu oznámen.


V mimořádných případech lze o svátost smíření požádat duchovního správce kdykoliv a kdekoliv. 

Je povinen vyhovět, nebrání-li mu v tom plnění jiných neodkladných povinností duchovní správy.  Prosím čekejte...