Návštěvy nemocných

Návštěvy nemocných – zaopatření umírajícího

 

Dříve narození farníci, kterým snížená pohyblivost nebo dlouhodobá nemoc znemožňuje účast na bohoslužbách a svátostech, mají možnost jednou do měsíce přijat Eucharistii při návštěvě kněze nebo pověřeného akolyty.

 

Rychle ubývající síly ve vysokém věku mohou předznamenat blížící se konec pozemské poutě. Přimlouváme se za tyto naše bratry a sestry, aby mohli své poslední dny prožít doma v rodinném kruhu obklopení láskou svých blízkých. V takovém případě správce farnosti pomůže nemocnému připravit se po duchovní stránce na tento důležitý okamžik života.

Pro návštěvu kněze u lůžka umírajícího připravíme menší stolek (i noční st. u lůžka) pokrytý bílým ubrusem. Na stolek postavíme svícen se svící, křížek na podstavci – je-li k dispozici – a sklenici s douškem vody.

Kněze je vhodné volat i tehdy, když se nám zdá, že umírající už není schopen komunikovat. 

Kněze nevoláme k zesnulému.

 

 

Domácí hospicová péče Antonínek – společný projekt Charity Uherské Hradiště a Charity Uherský Brod

záznam rozhovoru na Radiu Proglas

  Prosím čekejte...