Historie

Farnost

V průběhu let patřily vesnice dnešní farnosti k několika kostelům, byly přifařeny střídavě k Vlčnovu a Uherskému Brodu, v době sporů mezi vrchností a konzistoří byl kostel v Hradčovicích dokonce filiálním k farnímu kostelu v Šumicích.

1755 občané žádají omouckého biskupa o samostatnou duchovní správu v Hradčovicích.

1756 – 9. září zřízena duchovní správa v Hradčovicích jako „kaplanská lokalie“.

Prvním lokálním kaplanem s platností od 1. ledna 1756 jmenován Jan Vrba z Mladotic († 1762)


1784 zřízena samostatná duchovní správa – kuracie,

1877 za faráře Floriána Němce (1877 – 1901) Zbudována škola v Hradčovicích a kaple sv. Cyrila a Metoděje ve Veletinách.

1898 – 28. června generální vizitaci Mons.Teodorem Kohnem, arcibiskupem olomouckým

1901–1909 za P. Jana Hykla, rodák ze Štramberka opraveny varhany firmou Přeček z Kroměříže s obnovena výmalba kostela.

1905 požehnána socha Božského srdce Páně a posvěceny dva zvony – Sanctissimi Cordis Jesu (Nejsvětějšího Srdce Ježíšova) a Matris Misericordiae (Matky Milosrdenství),

1916 zvony rekvírovány pro válečné účely


1924 posvěceny nové zvony sv. Antonín, sv. Jan Křtitel a sv. Josef, dar manželů Antonína a Anny Nedělových z Drslavic a jejich syna Josefa a manželů Jana a Anny Javorových z Veletin, odlila firma Richard Herolt z Chomutova, světitel: Mons. Jaroslav Hlobil, děkan uherskobrodský

1927 na hřbitově u kostela zbudován pomník obětí 1. světové vály

1936 obnovena fasáda kostela

1941 obnovena střešní vazba a krytina

1942 zrekvírovány kostelní zvony pro válečné účely

1956 – 8. července pořízeny nové zvony; velký zvon – sv. Marek, menší – Panna Maria s nápisem „Maria, královno nebe a pomocnice křesťanů, oroduj za nás“ a malý – sv. Antonín s nápisem „Sv. Antoníne, patrone ztracených, oroduj za nás.“


Farní kostel

První písemná zpráva o hradčovském kostele je z roku 1406 a samotný kostel pochází patrně z 13. století.

Při opravě fasády v r. 1936 byla zmapována Dr. Karlem Svobodou z Památkového úřadu v Brně čtyři stavební období,

nejstarší je z počátku 13. století,

druhé je z let 1320 –1330,

třetí spadá do konce 15. století, kdy byla navýšena původní stavba a přistavěny boční kaple.

Poslední stavební úpravy proběhly kolem roku 1670. kdy byla vystavěna věž.

Kněží pocházející z hradčovské farnosti:

Msgre Alois Žáček (*1859 †1928) Drslavice, o: 5. 7. 1884

František Hamrala (*1908 †1958) Lhotka, o: 1933

František Válek (*1913 †1974) Lhotka, o: 1938

Josef Burán SJ (*1913 †1942) Hradčovice, o: 1942

František Javor (*1916 †1989) Lhotka, o: 1950

František Koníček (*1922 †1981) Drslavice, o: 1950

Jan Zemánek CSsR (*1925) Drslavice, o: 1949

Pavel Stuška (*1979) Lhotka, o: 2005

 

o: datum ordinace (kněžského svěcení)

SJ – Societas Jesu (Tovaryšstvo Ježíšovo – Jezuité)

CSsR – Congregatio Sanctissimi Redemptoris

(Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – Redemptoristé)

Posloupnost duchovních správců


1670 spravuje farnost P. Václava Halámek, farář ve Vlčnově 

P. Matěj Svoboda, taktéž farář ve Vlčnově.

Dekretem z 9. září 1756 byla tedy zřízena duchovní správa v Hradčovicích jako „kaplanská lokalie“ 

Jan Vrba z Mladotic, lokální kaplan 1756-†1762. 

P. Václav Ostrezy, (1762–1772)

P. František Schlosser (1772–1777)

V roce 1784 zřízena samostatná duchovní správa – kuracie, 

P. Mathias Veselý (1777–1794) prvním hradčovským farářem. 

P. František Wagner (1794–1802),

P. Josef Schulz (1803–1816)

P. Jan Jančík (1816–1842)

P. Jan Vojtěch (1843–1858)

P. Josef Blažek (1858–1865)

P. Ondřej Brázdil (1865–1872)

P. František Petráš (1873–1877)

P. Florián Němec (1877 – 1901)

P. František Mikolášek (1898 -? , kaplan

P. Jan Hykel, rodák ze Štramberka. (1901–1909) 

P. Dominik Doležel (1909)

kaplani:

P. Ignác Kment 1909,

P. Emanuel Kovář 1914

P. František Šmíd 1919

 

ThDr. Arnošt Dostál 1923 –?


kaplani

P. František Běhák, kaplan

P. Alois Doubravský

P. Oldřich Hrbatý.


P. Jindřich Koželuha (1935–?

kaplani

P. Jan Dubský,

P. Josef Hradilík

P. Antonín Vavroušek.


P. Vladimír Růčka (1955–1959) (10 let vězněn komunistickým režimem) 

P. Stanislav Trnavský (1959–1977)

P. Ludvík Matucha, provizor (1977)

P. Antonín Škabraha (1977 –2006)

P. František Král, děkan – správcem z Uh. Brodu 

P. Pavel Vichlenda (2007–2010)

P. Antonín Kupka (2010–2013)

P. Zdeněk Gerhard Klimeš (2013–2017)

P. Vojtěch Daněk (2017 –

  Prosím čekejte...